Adsorpční sušičky vzduchu

Adsorbčné sušičky

Adsorpční sušičky

je zařízení na odstranění vody a vodních par ze stlačeného vzduchu. Tato voda, která vzniká kondenzací, způsobuje korozi kovových částí rozvodů vzduchu a zařízení pro další úpravu (filtry apod.). Voda v rozvodech je vážnou překážkou pro dosáhnutí vysoké kvality stlačeného vzduchu pro jeho další využití. K odstranění vody používáme adsorbční sušičky. Adsorbční sušičky standardně dosahují vysušení vzduchu na tlakový rosný bod -40°C, na vyžádání až -70°C.

Princip činnosti

Adsorbčné sušičky

Systém pracuje plně automaticky a nepřetržitě. Filtrovaný stlačený vzduch proudí ventilem ze spodní části sušící nádoby až po její horní část. Přitom prochází vrstvou hydroskopického sušidla. Vlhkost je v průběhu průchodu vzduchu tímto sušidlem adsorbovaná na požadovanou hodnotu tlakového rosného bodu. Takto vysušený vzduch poté vystupuje přes zpětný ventil a dále pokračuje rozvody do místa spotřeby. Pro zajištění kontinuálního procesu, jedna nádoba vždy adsorbuje vlhkost, zatím co v druhé probíhá regenerace pomocí malého proudu již vysušeného vzduchu, který expanduje na atmosférický tlak. Tento velmi suchý vzduch odebírá vodní páry ze sušidla. Na konci každého cyklu dochází k vyrovnání tlaků a přepnutí po pevně nastaveném čase. Sušičky mají nastavitelný systém regulace regeneračního vzduchu v závislosti na momentálním průtoku vzduchu od 7% - 15%.

YNNA s.r.o. www.ynna.cz

 

Absordní susič do 16 bar

DPS 10-100 (A)

 • Typ regenerace: studená regenerace

 • Tlakový rosný bod: -25°C / -40°C / -70°C

 • Pro průtoky: 110 m3/h to 1,000 m3/h

 • Připojení: G 1“ až G 2“

Výhody

Tlakové nádoby vyrobené v Německu

 • splňují nejpřísnější bezpečnostní normy
 • vysoce kvalitní a trvanlivý povlak

S - Molekulární vysoušecí síto

 • vysoce kvalitní a efektivní vysoušení
 • stabilní tlakový rosný bod až  -70°C
 • 10. minutové – energeticky úsporné cykly

2. vrstvé vysoušedlo

 • stabilní sušení
 • prodloužená životnost vysoušdla

Rovnoměrně rozložený průtok

 • maximální účinnost sušení
 • nízká diference tlaků
 • dlouhá životnost vysoušedla

Individuální ovládání ventilů

 • žádné tlakové špičky při přepínání
 • spolehlivé napájení stlačeným vzduchem

Kompaktní ventilové bloky

 • prakticky bez úniků
 • jednoduchá a efektivní údržba

Řídící jednotka

 • textové zobrazení
 • měření rosného bodu, upravuje cyklus
 • volba výstupu alarmu apod
 • a mnoho dalších možností

Souhrn

 • Maximální provozní spolehlivost
 • minimální provozní náklady
 • dlouhá životnost a snadná údržba

Použití řady DPS - Efektivní a hospodárné sušení stlačeného vzduchu

Série DPS 10-100 adsorpčních sušičů včetně varianty DPS 10-100A s přidanou nádobou s aktivním uhlím jako absorbérem olejových par jsou určeny pro tlakový rosný bod -25, - 40°C až maximálně -70°C. Vzduch je důkladně vysušen na nastavený tlakový rosný bod, kde nemůže dojít ke kondenzaci až po překročení tlakového rosného bodu.

Série DPS 10-100 jsou složeny ze svařovaných ocelových a povrchově potažených nádob s certifikací do 16 bar s naprosto těsnými ventilovými bloky ve velkých dimenzích pro dosažení nízkých tlakových diferencí. Ventily jsou individuálně přepínány s časovým zpožděním, aby nedocházelo k překrývání. Sušiče pracují s dvou-vrstvým sítem vysoušedla, skládajícím se  20% voděodolného silika gelu WS a z 80% vysoce kvalitního molekulárního síta.

Série DPS 10-100 adsorpčních sušičů jsou standardně dodávány s manometry, diferenčními manometry a filtrací před a za sušičem. Standardně dodávané řízení CI s textovým displejem řídí všechny provozní režimy těchto sušičů se studenou regenerací a umožňují jejich nezávislý provoz. Jednotky rovněž poskytují možnost integrace do stávajícího systému kompresorové stanice. Ve spojení s volitelným měřením rosného bodu, lze provozovat adsorpční sušič v závislosti na zatížení v režimu proměnné cyklu, a dosahovat tak typické úspory energie 20 až 70%.

Volitelné příslušenství

Technická data

Adsorpční sušič do 11 bar

DTS 45-1470 V

 • Typ regenerace: teplá regenerace

 • Tlakový rosný bod: -25°C/ -40°C/-70°C

 • Průtoky: od 410 m3/h do 14,700 m3/h

 • Připojení: od DN 40 do DN 200

Výhody

Tlakové nádoby jsou vyrobeny v Německu

 • Splňují nejpřísnější bezpečnostní a konstrukční standardy
 • Vysoká kvalita povrchové úpravy
 • Plně zinkované potrubí

2. vrstvé silikagelové vysoušedlo

 • vysoce kvalitní a efektivní sušení dosahující tlakového rosného bodu až -70°C
 • nízké regenerační teploty s úsporou energie až 33%
 • prodloužená životnost sušidla

Rovnoměrné proudění vzduchu předlouhou z nerezových klínů

 • maximální efektivita sušení
 • nízké tlakové rozdíly
 • prodloužení životnosti sušidla

Mechanicky propojené ventily 4/2  (DTS 45 V to DTS 1100 V)

 • spolehlivý provoz, bez překrývání
 • spolehlivé dodávky vysušeného vzduchu za sušičem

Externí ohřívač

 • žádné tlakové rozdíly v režimu adsorbce
 • volně přístupní, snadná údržba
 • snadná integrace alternativních zdrojů energie

Rychlé chlazení v sacím režimu

 • no blower heat input during cooling
 • no purge air required

Cooling from bottom to top

 • moisture from the ambient air enters only at the bottom, water resistant area at the inlet of the dryer
 • iMo purge air required

C 10 control unit result in dryer providing

 • maximum operational reliability
 • minimum total operating costs
 • Long service life
 • Easy maintenance
 • Comprehensive options to choose

Teplá regenerace s rychlým chlazením bez proplachování stlačeným vzduchem

Série DTS V adsorpční sušiče mohou vysušit stlačený vzduch na tlakový rosný bod od -05 do -70°C. Přitom vytváří důkladně vysušený vzduch, ve kterém nemůže docházet ke kondenzaci až do dosažení a překročení TRB. Mohou být vybaveny příslušenstvím - adsorbérem olejových par s aktivním uhlím DSS 1-630.

Modely DTS..V, jsou složeny ze svařovaných tlakových nádob s povrchovou úpravou pro tlaky do 11 bar. Jsou vybaveny celkově zinkovaným propojovacím potrubím. Průtok je řízen pneumaticky ovládanými ventily 4/2, které jsou vzájemně spojeny kloubovou hřídelí pro ideální synchronizaci. Sušiče pracují s dvouvrstvým sušidlem, které je složeno z 30 % vodě odolného silikagelu WS a z 70% vysoce kvalitního silikagelu N. Regenerace probíhá okolním vzduchem, který nasáván do vakuové pumpy vyhřívané elektrickým ohřívačem přes sušidlo. Chlazení je prováděno stejným způsobem jen s vypnutým vyhříváním bez nutnosti proplachování vzduchem.

Modely sušiček DTS..V jsou standardně komplexně vybaveny filtrací na vstupu. Filtrace na výstupu je volitelným příslušenstvím. Standardní ovládací jednotka je vybavena dotykovým displejem 5,7“. Jednotka zajišťuje řízení všech režimů sušení a regenerace a umožňuje nezávislý provoz stejně jako začlenění do řídicího systému stávající kompresorové stanice. Ve spojení s volitelným příslušenstvím-senzorem pro měření tlakového rosného bodu, lze sušič provozovat s proměnným cyklem regenerace a dosahovat tak energetické úspory od 20-70%. Další úspory mohou být dosaženy prostřednictvím integrace alternativních zdrojů od zákazníka (pára, teplý vzduch apod.) společně s tepelnou izolací.

Volitelná příslušenství

Technická data

Adsorpční sušič DHW do 350 bar

 • Typ regenerace: studená

 • Tlakový rosný bos: -25°C / -40°C / -55°C

 • Průtoky: od 45 m3/h do 1,560 m3/h

 • Připojení: od G 1/2 do G 3/4

Výhody

Tlakové nádoby jsou vyrobeny v Německu

 • splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy
 • vysoce kvalitní a trvanlivá povrchová úprava

Molekulární vysoušecí síto

 • vysoká kvalita High-quality, effective desiccant
 • stable pressure dew-points down to -55°C
 • energy-saving cycle time of 20 minutes

Dvou-vrstvé vysoušedlo

 • stabilní sušení
 • prodloužená životnost vysoušedla

Individuální ovládání ventilů

 • bez tlakových špiček při přepínání
 • stálá dodávka stlačeného vzduchu

CI řízení

 • textový displej
 • připraveno pro proměnný cyklus v závislosti na tlakovém rosném bodu
 • možnost signálu alarmu
 • mnoho dalších možností….

Souhrn výhod

 • maximální provozní spolehlivost
 • minimální provozní náklady, dlouhá životnost, snadná údržba.

Adsorpční sušič DHM do 350bar

 • Typ regenerace: studená

 • Tlakový rosný bos: -25°C / -40°C / -55°C

 • Průtoky: 130 m3/h do 1,600 m3/h

 • Připojení: od G 1/2 do G 3/4

Výhody

Bezešvé nerezové nádoby vyrobené v Německu

 • splňuje nejvyšší bezpečností standardy
 • maximální odolnost vůči korozi

Molekulární vysoušecí síto

 • vysoká kvalita, efektivní sušení
 • stabilní tlakový rosný bod do -55°C
 • energeticky úsporný 20. Minutový cyklus

2. vrstvé vysoušedlo

 • stabilní sušení
 • prodloužená životnost vysoušedla

Nerezové síta – rovnoměrně rozložený průtok

 • maximální účinnost sušení
 • minimální tlakové diference
 • prodloužená životnost vysoušedla

Individuální ovládání ventilů

 • bez tlakových špiček při přepínání
 • spolehlivé napájení stlačeným vzduchem

Plně integrované kompaktní ventilové bloky

 • bez úniků
 • unikátní kompaktní design
 • jednoduchý a levný servis

CI – řízení

 • textový displej
 • připraveno pro proměnné řízení cyklu
 • možnost napojení signálu alarmu
 • mnoho dalších

Souhrn výhod

 • maximální provozní spolehlivost
 • minimální provozní náklady
 • dlouhá životnost
 • snadná údržbm


Představení firmy

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodeje a servisu vývěv, dmychadel, kompresorů a sušiček vzduchu. Jsme zástupci Gebrüder Becker, Alup, Omi, NITTO pro český trh. Specializujeme se na servis lamelových dmychadel (kompresorů) a vývěv, dmychadel s bočním kanálem. Poskytujeme servis: Šroubové kompresory, pístové kompresory, rootsove dmychadla a vývěvy, vodokružné vývěvy, pístkové dmychadla, membránové vývěvy a dmychadla...Kontakt